سایپرس نام یک صفحه اینستاگرامی است که قصد دارد زیبایی های گردشگری ایران را به صورت فیلم و با زبان انگلیسی منتشر و به جهانیان معرفی کند.

سایپرس نام درخت سرو و نماد ایران است.